Alarmsystemen
 Offerte Brandwerende Voorzetwanden  thumbnail

Offerte Brandwerende Voorzetwanden

Published Aug 01, 23
7 min read

Sentek Mini Rookmelder 10 Jaar - All Fire SecurityDe algemene regel is wel dat een technische ruimte of een geheel van technische ruimtes steeds een compartiment moet vormen. Stookplaatsen en brandstofopslagplaatsen De regels rond deze plaatsen zijn sterk afhankelijk van de brandstof die gebruikt of opgeslagen wordt. Brandhaspels. Iedere type van brandstof vergt immers specifieke aandachtspunten. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat stookplaatsen steeds goed verlucht moeten zijn en over een goede rookgasafvoer moeten beschikken.

Indien een brand uitbreekt en deze kokers geen voldoende brandweerstand hebben, zouden deze kokers het vuur verder aanwakkeren en het op die manier sneller verspreiden over het gebouw. Kokers die door verticale wanden of door vloeren dringen, moeten daarom tussenschermen hebben met een zelfde brandweerstand als de wand of vloer die ze doorsnijden.

Een belangrijke oorzaak van branden is de zelfontbranding van vodden die bevuild zijn met olie, verf Vuilnisbakken en -zakken bewaar je niet in je lokaal, maar buiten je lokaal. Zorg ook dat ze zich op een ruime afstand van het lokaal bevinden. Als daar dan brand uitbreekt, slaat die niet meteen over naar je gebouw (Plaatsing Schuimblussers).

6364 Als je aan de buitenzijde van je lokaal afval sorteert, zorg dan dat het zich op een ruime afstand van het lokaal bevindt. Als daar dan brand uitbreekt, slaat die niet meteen over naar je gebouw. Ook rommel, zoals oude zetels en dergelijke, zet je best niet tegen de gevel TRAPPEN EN VLUCHTWEGEN Trappen en vluchtwegen zijn zeer belangrijk bij een brand en dienen dan ook goed in orde te zijn - wat bedoelen we met offerte brandwerende poorten.

De vluchtwegen moeten oordeelkundig worden verdeeld over het gebouw en moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten. De vluchtwegen moeten vanaf elk punt in het gebouw vlug en vlot bereikbaar zijn. Trappen zijn meestal centrale elementen in de evacuatiewegen, daarom zijn deze constructies aan strenge reglementering onderhevig. Europese Wetgeving Noodsignalisatie. De deuren en vensters die deel uitmaken van de vluchtweg gaan open in de vluchtrichting.

Vragen Rwa

De meeste nooddeuren zijn aan de binnenzijde ook voorzien van paniekgrendels, zodat ze in alle omstandigheden kunnen geopend worden ALS ER GESLAPEN WORDT? Wanneer er in je lokaal geslapen wordt (frequent of occasioneel), dan zal het lokaal aan extra regelgeving onderworpen zijn. Slapende mensen lopen dan ook meer risico bij een brand.

Indien dit niet zo is en er breekt brand uit, dan kan de verzekering achteraf nog voor heel wat problemen zorgen. 6465 3. 1.4 ALS ER GEFUIFD WORDT? Fuiven betekent meestal dat er heel wat volk in een beperkte ruimte samen komt. Al dat volk moet natuurlijk ook snel buiten kunnen wanneer er brand uitbreekt (Nazicht Persslangen).

De nadruk zal vooral liggen op voldoende evacuatiemogelijkheden. Bij een fuif moet je steeds goed nagaan of er voldoende (brede) vluchtwegen zijn die vrij toegankelijk zijn (en dus geen deuren die op slot zitten). De nooduitgangen moeten ook goed aangeduid zijn. De lokale brandweer zal je hier vast en zeker meer informatie over kunnen geven - brandwerende wanden.

Zij zal bijvoorbeeld een maximum aantal bezoekers opleggen of je verplichten om extra nooduitgangen te maken. 3. pc randapperatuur zijn zeer populair. 2 BEKLEDING Niet alleen de vaste constructie van het lokaal, maar ook de aankleding van die ruwbouw heeft een belangrijke invloed op de brandveiligheid van je lokaal. We hebben het dan over de permanente aankleding (plafond, vloer ) van het gebouw.

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

Zorg er dus voor dat iemand met kennis van zaken eventuele aanpassingen uitvoert. Weet ook dat er bij serieuze wijzigingen aan de elektriciteitsvoorzieningen en na regelmatige tijdsspannen ook een herkeuring nodig is. Hieronder vind je een opsomming van enkele puntjes die in orde zouden moeten zijn ELEKTRICITEITSKAST De elektriciteitskast (of zekeringenkast of teller) met de hoofdschakelaar is in het begin van de elektrische installatie geplaatst.

Risico Analyse Ontstekingsbronnen

De leidingen en zekeringen in de kast zijn volgens locatie en gebruik (verlichting, stopcontacten, verwarming...) aangeduid (Brandveiligheid Branddetectie). De verliesstroomschakelaar wordt regelmatig gecontroleerd op goede werking STOPCONTACTEN Alle stopcontacten moeten goed vast zitten en de isolatie is nergens beschadigd of slecht aangesloten. Er mogen geen draden zichtbaar of toegankelijk zijn. Bovendien moeten de stopcontacten aangepast zijn aan de plaats waar ze zich bevinden (stopcontacten in de sanitaire ruimten en keuken zijn anders dan die in een gewone ruimte) ZWAAR VERBRUIK Bij zwaar verbruikende elektrische toestellen zoals verwarming en spots (met hoge wattage van 500 Watt) moet je opletten voor overbelasting.

Of er zijn teveel elektrische toestellen aangesloten op een elektrisch netwerk. Hierdoor wordt de bedrading warm en kan er brand ontstaan - Branddeuren. Probeer de zware verbruikers van elektriciteit over de verschillende stroomkringen te spreiden. Je zorgt er best voor dat je maximum één zware verbruiker per stroomkring plaatst HET ELEKTRICITEITSDOSSIER Het is een must om een goed elektriciteitsdossier bij te houden.

Een ééndraadsschema: dat geeft de verdeling van de stroombanen weer met behulp van een reeks conventionele symbolen (Correct Gebruik Maken Brandbestrijdingsmiddelen). Een situatieschema: dat geeft op een plattegrond weer waar in huis zich welk type stopcontact, lichtpunt enzovoort bevindt. Gebruik de Lokalenmap (= een map waarin je alle papieren van je lokaal kan bewaren.

Enkele aandachtspunten: Gebruik enkel flessen of vaten van het goedgekeurde type. Gebruik de gasfles steeds met een ontspanner (of drukregelaar). Duid op de flessen aan of ze vol of leeg zijn. Na gebruik draai je de kraan van de fles dicht. Ook bij problemen doe je dit meteen. Sluit de gasfles en spoor de oorzaak van het probleem op.

Elke gasfles, ook als ze in gebruik is, dient buiten opgesteld te worden. Ze dient daar best overdekt, goed afgeschermd en goed geventileerd opgesteld te staan. Bovendien wordt zo n gasfles best met een slot vastgemaakt tegen diefstal en omvallen. Van buiten kan dan een gasleiding naar binnen getrokken worden OPSLAG GASFLESSEN Omdat gas zo explosief is, moet je een opslagplaats buiten voorzien.

Risico Analyse Brand

Afgeschermd, zo vermijd je diefstal en/of vandalisme. Goed geventileerd, zodat er geen gasophoping kan ontstaan. Flessengas is zwaarder dan lucht en zal zich dus net boven de vloer verzamelen. Zie dus dat je ruimte onderaan goed geventileerd is. Ten slotte is ook de opslag van de bijhorende attributen belangrijk. Berg de slangen en drukregelaars apart op in een goed geventileerde kist.

4 - Onderhoud Rook Afvoer Systemen.3 GASSLANGEN Een goed gebruik (en onderhoud) van de gasslangen is even belangrijk als dat van de flessen zelf. Daarom bespreken we dit even apart en geven we je er enkele tips over mee: Gebruik enkel goedgekeurde gasslangen. Een goedgekeurde gasslang herken je aan de NBN-opdruk en het jaar van productie.

Gebruik deze nooit, zelfs niet tijdelijk als noodoplossing! Let erop dat de slang zich buiten het bereik van de vlam bevindt - Keuring Hydranten. Gasslangen moeten op een degelijke manier worden aangesloten. De slangen moeten zo kort mogelijk zijn en moeten het vuur langs onder naderen. De situatie op de afbeelding is absoluut geen goed voorbeeld.

Zorg voor een goede lengte van je slang. Als de slang te lang is, dan heb je drukverlies en is de kans op beschadiging groter. Als de slang te kort is, dan bevindt ze zich te dicht bij de warmtebron en is de bewegingsruimte te beperkt, waardoor ze kan scheuren of lekken.Wordt de slang incidenteel gebruikt, dan kan ze langer mee, tot maximaal vijf jaar. Hierbij moet de slang vrij van druk en losgekoppeld bewaard worden op een droge, stofvrije plaats. Controleer de slangen jaarlijks. Soepele leidingen mogen geen barstjes vertonen. Op lekdichtheid controleren doe je best door middel van een zeepoplossing (bij een lek ontstaan belletjes).

Poederblussers

De regels rond brandveiligheid zijn afhankelijk van welke brandstof je gebruikt. Toch kunnen we algemeen stellen dat verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: De toestellen en aansluitingen zijn correct en veilig geïnstalleerd. Doe dit net zoals met elektriciteit niet zelf, maar laat de installatie over aan mensen met kennis van zaken. Brandwerende Voorzetwanden.Centrale verwarmingstoestellen ouder dan 15 jaar moeten eenmalig aan een verwarmingsaudit worden onderworpen binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden. De verwarmingstoestellen zijn verbonden met een goed trekkende schoorsteen en zijn zo gemaakt dat een volledige en regelmatige afvoer van de verbrandingsgassen verzekerd is.

Latest Posts

Aanbod Schuimblussers

Published Aug 01, 23
10 min read

Detectie Aardgas

Published Aug 01, 23
5 min read

Offerte Brandwerende Voorzetwanden

Published Aug 01, 23
7 min read